18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานทางหลวงที่ 13 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 เมษายน 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 13 รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 9 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

- แขวงทางหลวงกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงอยุธยา จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 2 อัตรา

 

2. ตำแหน่ง พนักงานโยธา

- แขวงทางหลวงอยุธยา จำนวน 2 อัตรา

- แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จำนวน 3 อัตรา

- แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงนนทบุรี จำนวน 3 อัตรา

 

3. ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

- แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงธนบุรี จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องกล

- แขวงทางหลวงนครนายก จำนวน 1 อัตรา

 

5. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

- แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงธนบุรี จำนวน 1 อัตรา

 

6. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

- แขวงทางหลวงกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา

- แขวงทางหลวงนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

 

7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ

- แขวงทางหลวงปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

 

8. ตำแหน่ง พนักงานโยธา (พิการ)

- แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จำนวน 2 อัตรา

- แขวงทางหลวงธนบุรี จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทาวงหลวงที่ 13 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

01 เมษายน 2564

ผู้ชม 386 ครั้ง

Engine by shopup.com