18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับพนักงานราชการ จำนวน 48 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 21 เมษายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับพนักงานราชการ จำนวน 48 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 21 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป     จำนวน  2  ตำแหน่ง  2  อัตรา     ได้แก่

1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

 

กลุ่มงานเทคนิค     จำนวน  2  ตำแหน่ง  15  อัตรา     ได้แก่

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค     จำนวน  7  อัตรา

2. ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล     จำนวน  8  อัตรา

 

กลุ่มงานบริการ     จำนวน  2  ตำแหน่ง  31  อัตรา     ได้แก่

1. ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง     จำนวน  13  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล     จำนวน  18  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2564 ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com  เลือกหัวข้อ "พนักงานราชการ" ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

01 เมษายน 2564

ผู้ชม 426 ครั้ง

Engine by shopup.com