18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค     จำนวน  10  อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในส่วนกลาง     จำนวน  2  อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com  หัวข้อ "รับสมัครสอบ" ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

07 เมษายน 2564

ผู้ชม 319 ครั้ง

Engine by shopup.com