18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 23 เมษายน 2564

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 23 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     จำนวน  4  อัตรา

- กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง     จำนวน  1  อัตรา

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่วนกลาง     จำนวน  1  อัตรา

- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก กองปฏิบัติการฝนหลวง     จำนวน  1  อัตรา

- ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ กองปฏิบัติการฝนหลวง     จำนวน  1  อัตรา

 

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 3 อัตรา

- กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขนุการกรม ส่วนกลาง     จำนวน  3  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.royalrain.go.th  หรือ https://royalrain.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

02 เมษายน 2564

ผู้ชม 410 ครั้ง

Engine by shopup.com