18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกออกหน่วยบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน

มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกออกหน่วยบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

น.สพ.สถิตย์  อรุณแสง พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)  นำนักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการตรวจรักษาสุขภาพสุนัขและแมว แก่ชุมชน โดยการให้บริการฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ และคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง เป็นการบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว และอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

02 เมษายน 2564

ผู้ชม 65 ครั้ง

Engine by shopup.com