18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดรับสมัครเรียน ป.บัณฑิต

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้สนใจเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2564 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://educ.chandra.ac.th/ โทร.029425800 ต่อ 2137 และ 2215 

 

 

 

 

02 เมษายน 2564

ผู้ชม 112 ครั้ง

Engine by shopup.com