18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความคณะศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓

คณะศิลปศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตและคณาจารย์ผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ นิสิตคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย และ นายวายุ ภูพันนา นิสิตวิทยาลัยการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วม การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคเหนือ “การช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วยสร้างสรรค์สังคมเป็นสุข” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การฝึกซ้อมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด และ ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อม ควบคุม และดูแล โดยผลการตัดสินปรากฎว่า นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๓ รอบคัดเลือกภาคเหนือ จากผู้เข้าประกวดจำนวน ๑๗ คน จาก ๑๐ สถาบันการศึกษาภาคเหนือ

 

 

 

 

 

 

02 เมษายน 2564

ผู้ชม 59 ครั้ง

Engine by shopup.com