18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติอย่างสูง จาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา (ประธานกรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสวนา”แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2” ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 ชั้น 1 งานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ทองสถิตย์(อดีตอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน), ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ (ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. , ราชบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ), รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์(อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจธ.) , ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์(ประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย(TRECA) นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล(นายกสมาคมกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย), คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์(บจก.เอ็มจีเซลล์ ประเทศไทย), คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์(ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา การแสดงความคิดเห็นการจัดการศึกษาฯ และการพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวหน้าในอนาคต มีจำนวน นักศึกษาที่เข้าร่วม ระดับ ป.โท 10 คน ระดับ ป.เอก 30 คน.

ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ต้องขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา สนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมและอาหารว่าง ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านวิทยากร ที่สละเวลามาร่วมเสวนาในครั้งนี้.

#วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  #จัดเสวนา #ผู้ทรงคุณวุฒิ #สมัครด่วน

03 เมษายน 2564

ผู้ชม 126 ครั้ง

Engine by shopup.com