18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (คนพิการ) จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 5 - 23 เมษายน 2564

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (คนพิการ) จำนวน 8 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 5 - 23 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (คนพิการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ     จำนวน  8  อัตรา

1. ส่วนกลาง     จำนวน  2  อัตรา

2. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา     จำนวน  1  อัตรา

3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง     จำนวน  1  อัตรา

4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง     จำนวน  1  อัตรา

5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย     จำนวน  1  อัตรา

6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์     จำนวน  1  อัตรา

7. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com  หรือ www.djop.go.th 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร / คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

05 เมษายน 2564

ผู้ชม 349 ครั้ง

Engine by shopup.com