18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความรองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ​ รักษ์เมืองไทย​

รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ​ รักษ์เมืองไทย​

 

 

 

รองศาตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ​ รักษ์เมืองไทย​ เสนอตอน เสริมสร้างความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า หนึ่งในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง TNN

#TNN #สมัครด่วน #มทรรัตนโกสินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ​ รักษ์เมืองไทย​ เสนอตอน เสริมสร้างความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า หนึ่งในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง TNN

 

#รองอธิการบดี #มทร.รัตนโกสินทร์  #บันทึกเทปโทรทัศน์  #รักษ์เมืองไทย​  #สมัครด่วน 

 

05 เมษายน 2564

ผู้ชม 112 ครั้ง

Engine by shopup.com