18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.8)  จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (สวพ.8)  จำนวน  3  อัตรา

 

กลุ่มงานบริการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.8)     จำนวน  1  อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.8)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ (สวพ.8)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2 (สวพ.8)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.8)     จำนวน  1  อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 85 (สวพ.8) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ

  

07 เมษายน 2564

ผู้ชม 215 ครั้ง

Engine by shopup.com