18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความงานเดินรถแขวงนครราชสีมา รับลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 26 เมษายน 2564

งานเดินรถแขวงนครราชสีมา รับลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 26 เมษายน 2564

 

 

 

 

 

 

ประกาศงานเดินรถแขวงนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานคุมประแจฯ     จำนวน  14  อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดพต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการงานเดินรถแขวงนครราชสีมา กองจัดการเดินรถเขต 2 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ภาค 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอาคารสถานีรถไฟนครราชสีมา ชั้น 2 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 เมษายน 2564

ผู้ชม 112 ครั้ง

Engine by shopup.com