18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564

กรมอนามัย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมอนามัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน  3  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 - 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เลือกตำแหน่งที่ต้องการ และเลือกหัวข้อ "สมัครสอบ"

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

07 เมษายน 2564

ผู้ชม 426 ครั้ง

Engine by shopup.com