18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)     จำนวน  30  อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย)     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     จำนวน  3  อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     จำนวน  2  อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.audit.go.th  ในหัวข้อ "ข่าวรับสมัครงาน" หรือ https://oag.thaijobjob.com 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

07 เมษายน 2564

ผู้ชม 353 ครั้ง

Engine by shopup.com