18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 63 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 63 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกรรมการเงิน     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิทรรศการ     จำนวน  10  อัตรา

5. ตำแหน่งนายช่าง     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์     จำนวน  10  อัตรา

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหนงวิศวกร     จำนวน  1  อัตรา

9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธูรการ     จำนวน  2  อัตรา

10. ตำแหน่งนายช่างแผนที่     จำนวน  1  อัตรา

11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์     จำนวน  1  อัตรา

12. ตำแหน่งที่ทะเบียนและข้อมูล     จำนวน  8  อัตรา

 

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม

13. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์     จำนวน  3  อัตรา

14. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน)     จำนวน  1  อัตรา

15. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธูรการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

16. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์     จำนวน  1  อัตรา

17. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล     จำนวน  1  อัตรา

18. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธูรการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์     จำนวน  2  อัตรา

20. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้านบริการผู้เช่า)     จำนวน  1  อัตรา

21. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล     จำนวน  1  อัตรา

22. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี     จำนวน  1  อัตรา

23. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธูรการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์

24. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล     จำนวน  1  อัตรา

 

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง

25. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล     จำนวน  1  อัตรา

 

 

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี

26. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์     จำนวน  1  อัตรา

27. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้านบริการผู้เช่า)     จำนวน  1  อัตรา

28. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล     จำนวน  2  อัตรา

29. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี     จำนวน  1  อัตรา

30. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน)     จำนวน  3  อัตรา

31. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธูรการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ที่ www.crownproperty.or.th  ในหัวข้อ "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และรับสมัครงาน" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

 

07 เมษายน 2564

ผู้ชม 536 ครั้ง

Engine by shopup.com