18 เมษายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลกลาง รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 23 เมษายน 2564

โรงพยาบาลกลาง รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 23 เมษายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักการแพทย์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างประปา)     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ช่างเชื่อมไฟฟ้า-แก๊ส)     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคนครัว)     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานเปล (เพศชาย)     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป     จำนวน  2  อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานสถานที่     จำนวน  1  อัตรา

8. ตำแหนงพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  10  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอลให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) ชั้น 19 อาคารอนุสรณื 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ระหว่างวันที่ 1 เมษยน 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 เมษายน 2564

ผู้ชม 166 ครั้ง

Engine by shopup.com