29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รับเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ จำนวน 10 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) ปฏิบัติงานที่ สำนักพหลโยธิน สุขุมวิท 62 ลาดกระบัง นนทบุรี ปทุมธานี รังสิต สมุทรสาคร (ระบุสาขา)

สังกัด :

รายละเอียด

• ให้บริการ และออกพื้อนที่พบลูกค้า SMEs เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ
• นำเสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs
• ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารการขอสินเชื่อ วิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น
• ดำเนินการและอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติทั่วไป

• อายุไม่เกิน 35 ปี
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้สื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี
• ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในพื้นที่ และมีประสบการณ์ด้านสินเขื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย

 

 

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : สมัครออนไลน์

 

 

 

 

07 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 638 ครั้ง

Engine by shopup.com