27 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ส่วนภูมิภาค

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป     จำนวน  12  อัตรา

 

2. กลุ่มงานบริการ

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  2  อัตรา

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์     จำนวน  2  อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 


ส่วนกลาง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล     จำนวน  1  อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://job.ocsc.go.th หรือ เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ https://www.moc.go.th ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

 

11 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 597 ครั้ง

Engine by shopup.com