27 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมแพทย์ทหารบก รับพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

กรมแพทย์ทหารบก รับพนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็น พนักงานราชการกรมแพทย์ทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการ) (ชาย/หญิง)     จำนวน  18  อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ (กลุ่มงานบริการ) (ชาย)     จำนวน  3  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริการ) (ชาย/หญิง)     จำนวน  2  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม (กลุ่มงานเทคนิค) (ชาย/หญิง)     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มงานเทคนิค) (ชาย/หญิง)     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น (กลุ่มงานเทคนิค) (ชาย)     จำนวน  1  อัตรา

7. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) (ชาย/หญิง)     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึง 23 กรกฎาคาม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 - 12.00 นาฬิกา และ 13.00 - 16 นาฬิกา (ในวัน และเวลราชการ) โดยยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 4425 เบอร์โทรศัพภายใน 94413

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

14 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 503 ครั้ง

Engine by shopup.com