26 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมสรรพาวุธทหารบก รับพนักงานราชการ จำนวน 592 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2564

กรมสรรพาวุธทหารบก รับพนักงานราชการ จำนวน 592 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ     จำนวน  172  อัตรา

1. พนักงานบริการ     จำนวน  36  อัตรา

2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์     จำนวน  79  อัตรา

3. ลูกมือช่าง     จำนวน  23  อัตรา

4. พนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  6  อัตรา

5. พนักงานธุรการ     จำนวน  14  อัตรา

6. พนักงานพัสดุ     จำนวน  12  อัตรา

7. พนักงานขับรถทุ่นแรง     จำนวน  2  อัตรา

 


กลุ่มงานเทคนิค     จำนวน  420  อัตรา

8. พนักงานเขียนโปรแกรม     จำนวน  1  อัตรา

9. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล     จำนวน  5  อัตรา

10. พนักงานสถิติด     จำนวน  10  อัตรา

11. พนักงานคอมพิวเตอร์     จำนวน  12  อัตรา

12. ช่างโลหะ     จำนวน  7  อัตรา

13. ช่างโยธา     จำนวน  5  อัตรา

14. ช่างไม้     จำนวน  1  อัตรา

15. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน     จำนวน  159  อัตรา

16. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า     จำนวน  73  อัตรา

17.ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยนต์     จำนวน  74  อัตรา

18. ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์     จำนวน  73  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งเต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถตรวตสอบรายละเอยดและสมัครสอบได้ที่ https://ornance.thaijobjob.com 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

14 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 3767 ครั้ง

Engine by shopup.com