27 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้ช่วย จำนวน 70 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2564

กรุงเทพมหานคร รับสมัครครูผู้ช่วย จำนวน 70 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2564

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งครูผู้ช่วย     จำนวน  70  อัตรา     กลุ่มวิชาทีเปิดรับได้แก่

1. กลุ่มวิชาแนะแนว     จำนวน  30  อัตรา

2. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ     จำนวน  30  อัตรา

3. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา     จำนวน  4  อัตรา

4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์     จำนวน  3  อัตรา

5. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา     จำนวน  1  อัตรา

6. กลุ่มวิชาดนครีไทย     จำนวน  1  อัตรา

7. กลุ่มวิชาดนตรีสากล     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com  หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564 สามารถดข้้นตอนการสมัครได้จาก ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

17 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 477 ครั้ง

Engine by shopup.com