26 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมการแพทย์ รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 332 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2564

กรมการแพทย์ รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 332 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 - วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

17 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 527 ครั้ง

Engine by shopup.com