29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ     จำนวน  11  อัตรา

- ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ และ

- สอบผ่านการสอนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://fisheries.thaijobjob.com  หัวข้อ "สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ" หรือ http://www4.fisheries.go.th  หัวข้อ "สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ" เลือก "สมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ"

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

06 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 503 ครั้ง

Engine by shopup.com