29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโฆษกสำนักงานประกันสังคม ย้ำเตือน “แรงงานอิสระ” ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่สมัคร ม.40 แล้ว ยังไม่จ่ายเงินสมทบงวดแรก รีบจ่ายด่วน! ภายใน 10 ส.ค. 64 เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

โฆษกสำนักงานประกันสังคม ย้ำเตือน “แรงงานอิสระ” ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่สมัคร ม.40 แล้ว ยังไม่จ่ายเงินสมทบงวดแรก รีบจ่ายด่วน! ภายใน 10 ส.ค. 64 เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

หมวดหมู่: แรงงานนางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาทต่อคน และยังให้สิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 และชำระเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ผ่อนปรนขยายเวลาให้ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถชำระเงินสมทบงวดแรก ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย สำนักงานประกันสังคม จึงขอย้ำ! ผู้ที่สมัครให้รีบดำเนินการชำระเงินโดยด่วน หลากหลายช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินสมทบแล้ว ท่านจะมีสถานะ ความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์โดยทันที พร้อมได้รับสิทธิ “เงินเยียวยา”ช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือนทันที อีกทั้งมีการชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุก ๆ เดือน เพื่อท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมอย่างครบถ้วน ทุกกรณีอีกด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

11 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 416 ครั้ง

Engine by shopup.com