29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 65 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 65 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินและทหารพรานนาวิกโยธินหญิง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน     จำนวน  63  อัตรา

- สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

2. อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (เพศหญิง)     จำนวน  2  อัตรา

- สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

การรับสมัคร สมัครทาง Internet ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจะปิดระบบรับสมัครในเวลา 16.00 น. ของวันดังกล่าว

1. webpage : https://www.facebook.com/marinesrangers 

2. webpage : marinesrangers.com

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

23 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 2191 ครั้ง

Engine by shopup.com