29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2564

กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน     จำนวน  8  ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน     จำนวน  3  ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน     จำนวน  2  ตำแหน่ง

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน  1  ตำแหน่ง

5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ     จำนวน  2  ตำแหน่ง

6. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ     จำนวน  1  ตำแหน่ง

7. ตำแหน่งนักจดหมายเหตุปฏิบัติการ  จำนวน  1  ตำแหน่ง

8. ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ     จำนวน  1  ตำแหน่ง

9. ตำแหน่งนักภาษาโบราณปฏิบัติการ     จำนวน  1  ตำแหน่ง

10. ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณคดี)     จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง โดยสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com  หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2564

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

25 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 648 ครั้ง

Engine by shopup.com