29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับแรงงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2564

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับแรงงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง คนงานเกษตร     จำนวน  16  ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ     จำนวน  4  ตำแหน่ง

3. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด     จำนวน  1  ตำแหน่ง

4. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย     จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เลขที่ 101 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 15 กันยายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053 - 096215

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

03 กันยายน 2564

ผู้ชม 387 ครั้ง

Engine by shopup.com