29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาทำงานบริการ ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  3  อัตรา

2. ตำแหน่ง ช่างตัดผม     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานสถานที่     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร     จำนวน  2  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 189 หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3451 0394 - 5

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

06 กันยายน 2564

ผู้ชม 318 ครั้ง

Engine by shopup.com