29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอาสาสมัคร)     จำนวน  6  อัตรา

(โดยรับสมัครจากทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยเป็นทหารกองประจำการทุกเหล่าทัพ เท่านั้น)

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1. สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกธุรการและกำลังพล ชั้น 5 อาคารสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

2. สมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/Reserve64 ตั้งแต่วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

06 กันยายน 2564

ผู้ชม 572 ครั้ง

Engine by shopup.com