29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงานโครงการ การจ้างเหมาบริการให้บริการ (Call Center) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง พนักงานโครงการ การจ้างเหมาบริการให้บริการ (Call Center) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     จำนวน  7  อัตรา

- เพศชายหรือหญิง

- อายุ 22 - 35

- ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : เบอร์กลาง 02-141-4000 (เวลาราชการ)

โทรสาร : 02-143-9730-1

เว็บไซต์ : www.nhso.go.th 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

06 กันยายน 2564

ผู้ชม 432 ครั้ง

Engine by shopup.com