29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 17 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินนอกงบประมาณ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     จำนวน  14  อัตรา

2. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ (PDF) ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กันยายน 2564 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : dgr.skb.plan@gmail.com  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 กันยายน 2564

ผู้ชม 394 ครั้ง

Engine by shopup.com