29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตคลองสาน รับอาสาสมัคร จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564

สำนักงานเขตคลองสาน รับอาสาสมัคร จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตคลองสาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- เจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

- เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนพิการประจำสำนักงานเขต จำนวน 1 อัตรา

 

2. ตำแหน่งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

- อาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

- อาสาสมัครวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ยื่นขอใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

07 กันยายน 2564

ผู้ชม 422 ครั้ง

Engine by shopup.com