29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตดอนเมือง รับบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

สำนักงานเขตดอนเมือง รับบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 22 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)

- ตำแหน่งภาษาอังกฤษ     จำนวน  4  อัตรา

- ตำแหน่งภาษาจีน     จำนวน  2  อัตรา

 

2. โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพยือนุสรณ์)

- ตำแหน่งภาษาอังกฤษ     จำนวน  3  อัตรา

- ตำแหน่งภาษาจีน     จำนวน  2  อัตรา

 

3. โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา

- ตำแหน่งภาษาอังกฤษ     จำนวน  2  อัตรา

- ตำแหน่งภาษาจีน     จำนวน  1  อัตรา

 

4. โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

- ตำแหน่งภาษาอังกฤษ     จำนวน  2  อัตรา

- ตำแหน่งภาษาจีน     จำนวน  1  อัตรา

 

5. โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)

- ตำแหน่งภาษาอังกฤษ     จำนวน  2  อัตรา

- ตำแหน่งภาษาจีน     จำนวน  1  อัตรา

 

6. โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุดเกษมสงเคราะห์)

- ตำแหน่งภาษาอังกฤษ     จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่งภาษาจีน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2564 โดยส่งเอกสารและหลักฐานผ่านทางอีเมล edu.dm1@hotmail.com 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

07 กันยายน 2564

ผู้ชม 460 ครั้ง

Engine by shopup.com