29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์     จำนวน  5  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 หรือส่งใบสมัครทาง E-mail: recruit_hr@tint.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 ทั้งนี้สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tint.or.th 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

07 กันยายน 2564

ผู้ชม 478 ครั้ง

Engine by shopup.com