29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความศูนย์โอมิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. รับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

ศูนย์โอมิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. รับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

 

 

 


ศูนย์โอมิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
รับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา
สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

 

แหล่งข้อมูล : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

08 กันยายน 2564

ผู้ชม 154 ครั้ง

Engine by shopup.com