29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร รับพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 17 กันยายน 2564

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร รับพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 17 กันยายน 2564

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ภารโรง     จำนวน  2  อัตรา

 


พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู     จำนวน  2  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

08 กันยายน 2564

ผู้ชม 97 ครั้ง

Engine by shopup.com