29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 48 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับครูและเจ้าหน้าที่ จำนวน 48 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสามัญ

1. ครู (ภาษาไทย)     จำนวน  1  อัตรา

2. ครู (คณิตศาสตร์)     จำนวน  1  อัตรา

3. ครู (ฟิสิกส์)     จำนวน  1  อัตรา

4. ครู (เคมี)     จำนวน  1  อัตรา

5. ครู (ชีววิทยา)     จำนวน  1  อัตรา

6. ครู (เทคโนโลยี)     จำนวน  1  อัตรา

7. ครู (สังคมศึกษา)     จำนวน  1  อัตรา

8. ครู (ศิลปะ)     จำนวน  1  อัตรา

9. ครู (การงานอาชีพ)     จำนวน  1  อัตรา

10. ครู (ภาษาอังกฤษ)     จำนวน  3  อัตรา

 


ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอน 7 ชนิดกีฬา

1. กรีฑา     จำนวน  3  อัตรา

2. คาราเต้โด     จำนวน  2  อัตรา

3. เซปักตะกร้อ     จำนวน  5  อัตรา

4. มวยปล้ำ    จำนวน  2  อัตรา

5. มวยสากลสมัครเล่น     จำนวน  2  อัตรา

6. เรือพาย     จำนวน  2  อัตรา

7. แฮนด์บอล     จำนวน  2  อัตรา

 


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

1. เจ้าหน้าที่สารบรรณ     จำนวน  1  อัตรา

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ     จำนวน  1  อัตรา

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

4. พนักงานขับรถยนต์     จำนวน  3  อัตรา

5. เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่     จำนวน  6  อัตรา

6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย     จำนวน  3  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี หรือทางออนลไน์ https://forms.gle/zOg5y7uOBZJSJ4p9  หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

08 กันยายน 2564

ผู้ชม 209 ครั้ง

Engine by shopup.com