29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลวาปีปทุม รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

โรงพยาบาลวาปีปทุม รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวาปีปทุม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน  6  อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน  2  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน  4  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

08 กันยายน 2564

ผู้ชม 177 ครั้ง

Engine by shopup.com