29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 21 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปะ     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานจัดการหอพัก     จำนวน  16  อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล     จำนวน  2  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนบรมราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กันยายน พ.ศ. 2564 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 032-271-9222

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน :ฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

08 กันยายน 2564

ผู้ชม 271 ครั้ง

Engine by shopup.com