29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นิติกร (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2564 โดยการส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 4 โดยสแกนเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งไฟล์เอกสารการสมัครดังกล่าว ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) warayut_c@sepo.go.th ในระหว่างวันที่ 9 - 15 กันยายน 2564 (ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2564) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2222 หรือ 0-97234-4400 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

09 กันยายน 2564

ผู้ชม 432 ครั้ง

Engine by shopup.com