29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ    จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร และพิมพ์แบบฟอร์มการสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ที่ https://bkpho.moph.go.th/bungkanpha/ หัวข้อข่าวรับสมัครงาน หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 4249 2046 ต่อ 122 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

09 กันยายน 2564

ผู้ชม 169 ครั้ง

Engine by shopup.com