29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมระยะที่ ๒

มทร.สุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมระยะที่ ๒

 

 

อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ ๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมภายในหน่วยงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีได้ให้เกียรติกล่าวขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ระยะที่ ๒ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Google Hangouts Meet ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 กันยายน 2564

ผู้ชม 74 ครั้ง

Engine by shopup.com