29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลเมืองตะลุบัน รับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 17 กันยายน 2564

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 17 กันยายน 2564

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง นักการ จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-7341-1015

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

10 กันยายน 2564

ผู้ชม 94 ครั้ง

Engine by shopup.com