29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 23 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กันยายน 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 23 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กันยายน 2564

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2564 (แทนตำแหน่งว่าง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ     จำนวน  4  ตำแหน่ง  รวม  5  อัตรา  ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู     จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ     จำนวน  1  อัตรา

 


พนักงานจ้างทั่วไป     จำนวน  6  ตำแหน่ง  รวม  18  อัตรา  ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักการ     จำนวน  9  อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     จำนวน  4  อัตรา

3. ตำแหน่ง ภารโรง     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง คนงานเทศกิจ     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง คนงาน(คนงานโยธา)     จำนวน  2  อัตรา

6. ตำแหน่ง คนงาน(คนงานสาธารณสุข)     จำนวน  1  อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 14 - 22 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

13 กันยายน 2564

ผู้ชม 119 ครั้ง

Engine by shopup.com