29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กันยายน 2564

กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง     จำนวน  6  อัตรา

 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)

2. กรมการปกครอง วังไชยา (ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)

3. กรมการปกครอง (ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร)

4. กรมการปกครอง (ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 6 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)

5. กรมการปกครอง (ถนนลำลูกกา-องครักษ์ คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี)

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครซึ่งปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และกรอกข้อมูลและลงนามด้วยลายมือของตนเอง หลักจากนั้นส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและอยู่ในรูปแบบเอกสาร PDF (Portable Document Format) ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

13 กันยายน 2564

ผู้ชม 210 ครั้ง

Engine by shopup.com