29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตวัฒนา รับสมัครอาสาสมัคร จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กันยายน 2564

สำนักงานเขตวัฒนา รับสมัครอาสาสมัคร จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 17 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตวัฒนา เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครบ้านหนังสือ เขตวัฒนา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาสาสมัครบ้านหนังสือ เขตวัฒนา     จำนวน  6  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านหนังสือศาลาลอย     จำนวน  2  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอน     จำนวน  2  อัตรา

- ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้าน     จำนวน  2  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวัฒนา ระหว่างวันที่ 6 - 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

13 กันยายน 2564

ผู้ชม 160 ครั้ง

Engine by shopup.com