29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

 

 

 

 

 

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักโทรทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ครีเอทีฟ ส่วนสร้างสรรค์รายการ ฝ่ายผลิตรายการ สำนักโทรทัศน์ สายงานผลิตภัณฑ์     จำนวน  2  อัตรา

2. เจ้าหน้าที่กราฟิก ส่วนสร้างสรรค์รายการ ฝ่ายผลิตรายการ สำนักโทรทัศน์ สายงานผลิตภัณฑ์     จำนวน  1  อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ ส่วนสร้างสรรค์รายการ ฝ่ายผลิตรายการ สำนักโทรศัพท์ สายงานผลิตภัณฑ์     จำนวน  1  อัตรา

4. เจ้าหน้าที่กราฟิก ส่วนกราฟิก ฝ่ายสนับสนุนการผลิต สำนักโทรทัศน์ สายงานผลิตภัณฑ์     จำนวน  1  อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ "ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310" พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล เป็นต้น

2. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

3. ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบ PDF โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกันขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-mail : recruitment@mcot.net  โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร_ส่วนงาน_ชื่อ-นามสกุล (เช่น เจ้าหน้าที่บุคคล_ส่วนงานบริหารงานบุคคล_นายเก้า ก้าวไกล)

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

13 กันยายน 2564

ผู้ชม 210 ครั้ง

Engine by shopup.com