29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน  5  อัตรา

ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 แห่ง ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น 127 ม.7 ถ.เทศบาล 1 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 ในวันเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

13 กันยายน 2564

ผู้ชม 115 ครั้ง

Engine by shopup.com