29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 11 ตำแหน่ง 19 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตามตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัคร รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

13 กันยายน 2564

ผู้ชม 131 ครั้ง

Engine by shopup.com