29 กันยายน 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564

 


 

 

 

ประกาศกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย (งานนโยบายและแผน) ส่วนกลาง     จำนวน  1  อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี     จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา     จำนวน  1  อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. จังหวัดพังงา     จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี)     จำนวน  1  อัตรา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการประกันภัย ประจำสำนักงาน คปภ. ภาค 7 (นครปฐม)     จำนวน  1  อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. โดย Download ใบสมัครลูกจ้าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและ Attach File พร้อมหลักฐานการสมัครส่งมาที่ https://forms.gle/6uCKxYPDkYDxSSz97 

 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

14 กันยายน 2564

ผู้ชม 186 ครั้ง

Engine by shopup.com